Ulaskom Crne Gore u NATO stekli su se uslovi za još kvalitetniju saradnju u cilju očuvanja bezbjednosti plovidbe i pomorskog transporta u Jadransko-jonskim zemljama, konstatovano je na kraju prvog dijela vježbe ADRION CAX LIVEX 17, na kojoj učestvuje Patrolni brod Mornarice Vojske Crne Gore P-34 sa posadom od 65 mornara, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. 

Kako se dodaje u saopštenju, u periodu od 20. do 25. juna realizovana je štabna vježba ADRION CAX, koja je obuhvatila aktivnosti uvježbavanja bording tima BT, vježbe borbene otpornosti broda, kao i kompjuterske vježbe.

,,Takođe, dio brodske posade učestvovao je na radionicama gdje su uskladjene tehnike i procedure, a koje se izvode kroz scenario vježbe na moru. Aktivnosti se nastavljaju vježbom na moru ADRION LIVEX koja će trajati do 2. jula. Posljednja faza vježbe sastoji se od isplovljenja ADRION taktičke grupe koja će zajednički djelovati sprovođenjem operacija pomorske blokade, traganja i spašavanja i medicinske evakuacije. Tokom vježbe izvršiće se i uvježbavanje taktičkog manevrisanja, kao i artiljerijsko gađanje površinskih ciljeva na moru“, navodi se u saopštenju Minsitarstva odbrane.

Vježba ADRION CAX LIVEX 17 ima za cilj jačanje interoperabilnosti mornarica regionalne ADRION (jadransko-jonske) inicijative. Zemlje učesnice su Albanija, Grčka, Italija, Hrvatska, Crna Gora i Slovenija, koje su ujedno i članice NATO.