Loading...

Razvoj odnosa Crne Gore i NATO - ključni datumi


2006

· Zvanični odnosi Crne Gore i NATO počeli su 29. novembra 2006. godine, pozivom Crnoj Gori da pristupi Partnerstvu za mir (PzM). Riječ je o vojno-političkom programu bilateralne saradnje između partnerskih zemalja i NATO-a. U okviru PzM Crna Gora i NATO razvili su saradnju sa fokusom na demokratskim, institucionalnim i odbrambenim reformama, kao i praktičnu saradnju u drugim oblastima. Predsjednik Crne Gore je, prihavatajući poziv za PzM, potpisao Okvirni dokument Partnerstva za mir 14. decembra 2006. u Briselu. Riječ je o prvom ugovornom odnosu Crne Gore sa Alijansom.

2007

· Tokom 2007. godine Crna Gore je predala odgovore na upitnik o Procesu planiranja i revizije (PARP), a završena je i izrada IPP (Individualnog partnerskog programa). Osnovni cilj PARP-a, kao ključnog mehanizma PzM, je da pomogne zemlji da razvije vojne kapacitete radi doprinosa ovom programu. IPP je program saradnje između NATO i zemlje članice PzM. Oba programa su do kraja 2007. bila usaglašena sa Alijansom.

· Crna Gora je tokom 2007. uspostavila i Misiju pri NATO-u u Briselu, kao i Kancelariju za vezu u Vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi u Monsu (SHAPE). Prvi šef Misije Crne Gore pri NATO bio je ambasador Veselin Šuković.

2008

· U februaru 2008. godine NATO je odobrio otpočinjanje izrade Individualnog partnerskog akcionog plana – IPAP-a. IPAP je mehanizam saradnje između Alijanse i partnerskih zemalja koje žele da ojačaju veze sa NATO, a doprinosi produbljivanju vojno-odbrambene i političke saradnje sa Savezom. Implementacija dvogodišnjeg IPAP-a je, po usvajanju od strane Vlade Crne Gore, otpočela nakon dostavljanja Prezentacionog dokumenta IPAP-a NATO-u 24. juna 2008. Ovime je, uzimajući u obzir činjenicu da je Crna Gora sada mogla da prisustvuje NATO ministarskom sastanku u formatu 28+1, uspostavljen politički dijalog između Crne Gore i NATO. Dvogodišnji ciklus IPAP-a okončan je juna 2010, uz pozitivne ocjene od strane NATO.

· Od 2 do 4. aprila 2008. godine u Bukureštu, prvi put crnogorska delegacija učestvuje na samitu NATO-a. Delegaciju Crne Gore je predvodio predsjednik Vlade Milo Đukanović.

· Na samitu NATO-a u Bukureštu Crna Gora je zvanično pozvana da otpočne proces Intenziviranog dijaloga (ID) sa Alijansom o političkim, vojnim, finansijskim, bezbjednosnim i pitanjima javne diplomatije. Sam ID ima dosta zajedničkih elemenata sa IPAP-om, ali se u ovaj program pozivaju zemlje koje su jasno izrazile namjeru da postanu članice NATO.

· U oktobru 2008. godine usvojen je Zakon u učešću pripadnika Vojske Crne Gore, civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima inostranstvu. Donijeta je Odluka o angažovanju medicinskog tima VCG u mirovnoj misiji UN u Avganistanu, shodno Rezoluciji Savjeta bezbjednosti UN 1833.

· U ovom periodu usvijene su Strategija nacionalne bezbjednoti i Strategija odbrane.

· 5. novembra 2008, pismom generalnom sekretaru NATO Japu de Hop Sheferu, Crna Gora je zatražila prijem u MAP, što je prihvaćeno godinu dana kasnije.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Crna Gora je od decembra 2006. imala status posmatrača u Američko-Jadranskoj povelji. Crna Gora postaje članica Jadranske povelje decembra 2008. na ministarskom sastanku u Helsinkiju. Predsjedavanje Poveljom Crna Gora je vršila u dva navrata: januar-jun 2011. i jul-decembar 2013. Poveljom trenutno predsjedava Bosna i Hercegovina.

2009

· 9. marta 2009. godine održan prvi sastanak Sjeverno-atlantskog savjeta (NAC) sa Crnom Gorom, čiju je delegaciju predvodio predsjednik Vlade Milo Đukanović. 

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Generalni sekretar NATO-a Anders Fog Rasmusen posjetio je Crnu Goru 26. i 27. novembra 2009. godine.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica Alijanse, 3-4. decembra 2009. godine u Briselu, Crnoj Gori je upućen poziv da otpočne sa implementacijom Akcionog plana za članstvo (MAP). MAP je NATO program savjetovanja, pomoći i praktične podrške koji se izrađuje na osnovu individualnih potreba zemalja. Zemlje aspiranti su u obavezi da po svim poglavljima MAP-a pripreme Godišnji nacionalni program (ANP), koji predstavljaju NATO-u. Crna Gore je do sada realizovala V MAP ciklusa, s tim da je prvi ANP predstavljen 28. oktobra 2010, a peti ANP u periodu intenziviranih i fokusiranih razgovora 17. oktobra 2014. Tokom sprovođenja MAP-a, ministar vanjskih poslova i ministar odbrane Crne Gore su jednom godišnje (krajem juna/početkom jula) na sjednicama NAC-a predstavljali rezultate koje je Crna Gora postigla u okviru procesa MAP-a.

· 29. decembra 2009. je donešena odluke o angažovanju predstavnika Vojske Crne Gore u Međunarodnoj pomoći snaga bezbjednosti (ISAF) u Avganistanu, Liberiji (UNMIL) i somalijskim vodama (ATALANTA - u okviru misije EU).

2010

· 23. februara 2010. Crna Gora je priznata kao 44. ne-NATO zemlja kontributor, u misiju ISAF. U okviru mađarskog kontingenta, a pod regionalnom komandom Njemačke, u martu 2010. upućen je prvi kontigent VCG. U misiji ISAF Crna Gora je učestvovala sa 10 kontigenata VCG, dok je angažman u Avganistanu nastavljen i kroz učešće u misiji Odlučna podrška, gdje se trenutno nalazi treći kontigent pripradnika Vojske Crne Gore.

· Crna Gora počinje da učestvuje na ministarskim sastancima u formatu ISAF. Ministar vanjskih poslova Milan Roćen predvodi crnogorsku delegaciju na prvoj Međunarodnoj konferenciji o Avganistanu, London, 28. Januar 2010. godine. Ministar Roćen predvodi delegaciju Crne Gore i na konferenciji o Avganistanu u Kabulu 20. jula 2010.

· Crna Gora učestvuje na samitu NATO-a u Lisabonu, 19-20. novembra 2010. godine. Delegaciju je predvodio predsjednik Vlade Milo Đukanović, koji se na marginama samita susreo sa predsjednikom SAD Barakom Obamom. U Deklaraciji Samita istaknut je napredak Crne Gore u procesu evroatlantskih integracija, kao i njen doprinos stabilnosti u regionu i šire, kroz učešće u misiji ISAF.

2011

· U aprilu 2011. godine, ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Roćen učestvovao je na sastanku NAC sa zemljama ne-NATO kontributorima na ministarskom sastanku u ISAF formatu održanom u Berlinu. Isti format sastanka održan je u decembru 2011. godine.

· U okviru prvog crnogorskog predsjedavanja Američko-jadranskom poveljom (A5), 29. juna 2011, u Budvi je organizovan ministarski sastanak A5 na kojem je pored zemalja članica i zemalja posmatrača učestvovao i generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen. 

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· 5. decembra 2011. u Bonu, Crna Gora učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o Avganistanu. Crnogorsku delegaciju predvodi ministar vanjskih poslova Milan Roćen.

2012

· Predsjednik Vlade Igor Lukšić boravio je u zvaničnoj posjeti Briselu 21. marta 2012. godine i obratio se NAC-u.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Predsjednik Vlade Igor Lukšić je predvodio delegaciju Crne Gore samitu NATO održanom 21-22. maja 2012. godine u Čikagu, SAD. Crna Gora je u svojstvu države kontributora ISAF prisustvovala sastanku posvećenom Avganistanu, kao i sastanku ministara vanjskih poslova članica Alijanse i država aspiranata – 28+4 (CG, BiH, Makedonija i Gruzija). U Deklaraciji Samita je istaknut dobar napredak Crne Gore u procesu evroatlantskih integracija, kao i njen doprinos stabilnosti u regionu i šire, kroz učešće u ISAF misiji.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Zamjenik generalnog sekretara NATO Aleksandar Veršbo posjetio je Crnu Goru 19. jula 2012. Godine. Crnu Goru u je 5. novembra 2012. posjetila i Kolinda Grabar-Kitarović, pomoćnica generalnog sekretara NATO za javnu diplomatiju. Povod za posjetu bilo je otvaranje Informativnog centra o evroatlatnskim integracijama. NATO Info centar ima ulogu da kroz širenje javne debate i razvijanje kvalitetnijeg dijaloga o svim aspektima članstva Crne Gore u NATO omogući građanima da budu bolje informisani o isplativosti i svrsishodnosti učlanjenja u Alijansu.

· Decembra 2012. je potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić boravio u NATO-u i sastao se sa generalnim sekretarom NATO Andersom Fogom Rasmusenom. 

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

2013

· U prvom kvratalu 2013. godine imenovan je prvi nacionalni koordinator za NATO. Njegova uloga je da radi na povećanju javne podrške za članstvo u NATO, kao i da koordiniše međuresorske komunikacione aktivnosti.

· U martu 2013. predsjednik Vlade Milo Đukanović je posjetio sjedište NATO. Đukanović je imao sastanak sa generalnim sekretarom Andersom Fogom Rasmusenom i gostovao na NAC-u. 

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· U aprilu 2013. godine, potpredsjednik Vlade i mvpei Igor Lukšić je učestvovao na sastanku ministara vanjskih poslova NATO članica i partnerskih zemalja kontributora ISAF Misije (sastanak u istom formatu je održan i decembra 2013.).

· Brisel je u oktobru 2013. posjetio i Predsjednik Crne Gore F ilip Vujanović. Tom prilikom imao je sastanak sa generalnim sekretarom NATO Andersom Fogom Rasmusenom.

2014

· Marta 2014. predsjednik Vlade Milo Đukanović se sastao u Briselu sa generalnim sekretarom NATO Andersom Fogom Rasmusenom i gostovao na sjednici NAC-a.

· Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić je učestvovao na sastancima u ISAF formatu, 1-2. aprila 2014; 25. juna 2014 i 3. decembra 2014 .

· Za Dan nezavisnosti Crne Gore, 21-22. maja 2014, generalni sekretar NATO Anders Fog Rasmusen boravio je u posjeti Crnoj Gori.

· 25. juna 2014. na sastanku ministara vanjskih poslova NATO donijeta je odluka da se sa Crnom Gorom intenziviraju razgovori o njenom članstvu u NATO kako bi do kraja 2015. odlučilo o upućivanju poziva za članstvo.

· Na samitu NATO, održanom u Velsu, 4-5. septembra 2014, potvrđena je odluka ministara vanjskih poslova NATO članica da se sa Crnom Goru započnu intenzivirani i fokusirani razgovori. Članice su se obavezale da do kraja 2015. godine procijene napredak Crne Gore i donesu odluku da li da upute poziv za članstvo. Delegaciju Crne Gore na samitu je predvodio predsjednik Vlade M. Đukanović. Crna Gora je učestvovala je na sastancima sa aspirantima u formatu 28+4 i ISAF formatu.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Crnu Goru je krajem oktobra 2014. posjetio Vojni komitet NATO, koji predstavlja najviše vojno tijelo pod nadzorom NAC-a. 

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Za zvaničan početak intenziviranih i fokusiranih razgovora Crne Gore i NATO uzima se posjeta potpredsjednika Vlade i ministra pravde Duška Marković Briselu 19. novembra 2014, koji se sastao sa generalnim sekretarom NATO, Jensom Stoltenbergom i obratio se NAC-u.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Saradnja u oblasti javne diplomatije nastavljena je posjetom vd pomoćnika generalnog sekretara NATO za javnu diplomatiju Teda Vajtsajda, koja je upriličena 3-5. decembra 2014.

2015

· Realizacija aktivnosti i posjeta predviđenih agendom intenziviranih i fokusiranih razgovora nastavljena je tokom 2015.

· U aprilu 2015, predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović posjetio je sjedište NATO i sastao se sa generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, i obratio se NAC-u.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić učestvovao je 13. maja 2015. u Antaliji na ministarskom sastanku zemalja članica NATO-a sa operativnim partnerima koji učestvuju u misiji Odlučna podrška.

· Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg boravio u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori u periodu 10-11. juna. Susreo se sa Predsjednikom Vujanovićem, predsjednikom Skupštine Krivokapićem, predsjednikom Vlade Đukanovićem, ppv i mvpei Lukšićem, ppv Markovićem i ministrom odbrane Pejanović-Đurišić. 

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić i ministar pravde Zoran Pažin učestvovali su 7. jula na sastanku NAC-a i susreli se sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltembergom.

· Sjeverno-atlantski savjet, predvođen generalnim sekretarom NATO Jensom Stoltenbergom, boravio je u prvoj posjeti Crnoj Gori u periodu 14-15. oktobra 2015. Posjeta Savjeta bila prilika za naposredno upoznavanje ambasadora država članica sa sprovedenim reformama u ključnim oblastima. GS Stoltenberg se susreo sa Predsjednikom F. Vujanovićem, predsjednikom Skupštine R. Krivokapićem, predsjednikom Vlade M. Đukanovićem, potpredsjednikom Vlade D. Markovićem, ppv i mvpei I. Lukšićem, ministrom odbrane M. Pejanović-Đurišić, dok su se NAC-u obratili ministar pravde Z. Pažin, nacionalni koordinator za NATO V. Garčević i predstavnici poslaničkih klubova.

Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· Potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Crne Gore Igor Lukšić i ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić učestvovali su 25. novembra na sastanku NAC-a gdje su predstavili napredak Crne Gore uoči minstarskog sastanka NATO 1. i 2. decembra na kojem treba da bude donijeta odluka o pozivu Crnoj Gori u članstvo.
 
Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO

· 2. decembra 2015: Ministri vanjskih poslova država članica na sastanku u Briselu donose odluku o upućivanju poziva Crnoj Gori da postane članica Alijanse i u narednom periodu otpočne pristupne pregovore za članstvo.

· Decembar 2015: Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg zvanično upućuje pismo ministru vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igoru Lukšiću kojim poziva Crnu Goru da otpočne pristupne pregovore za članstvo.

2016

·  15. - 16. februar 2016: U Briselu održani pristupni pregovori Crne Gore sa Alijansom.

Komunikacioni tim Savjeta za člantsvo u NATO

·  24. marta 2016: Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić upućuje pismo generalnom sekretaru NATO-a u kojem potvrđuje političku spremnost Crne Gore da bude članica NATO-a.

·  19. maja 2016: Na sastanku ministara vanjskih poslova NATO članica, uz prisustvo delegacije iz Crne Gore koji predvodi predsjednik Vlade Crne Gore Milo Đukanović potpisuje se Protokol o pristupanju od strane čanica NATO-a, nakon čega Crna Gora dobija pravo da učestvuje u radu tijela NATO-a kao posmatrač.

·  Jun 2016: Države članice počinju ratifikaciju Protokola o pristupanju. Kada sve članice ratifikuju Protokol, Crna Gora postaje nova, 29. članica NATO-a.

· 10. maj 2017: Sve države članice NATO su okončola proceduru ratifikacije Protokola o pristupanju Crne Gore Alijansi. Deponovanjem instrumenata ratifikacije ugovora, što je planirano za 5. jun, Crna Gora će i formalno postati članica nova, 29. članica NATO-a.