Loading...

Nacionalni koordinator za NATO Dragan Pejanović - biografija

Komunikacioni tim Savjeta za člantsvo u NATO

Rođen 1966. godine u Cetinju.
Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici, prosječnom ocjenom 8,84. U dvogodišnjem periodu bio student prodekan.
Magistrirao na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici, magistarski program državno-pravnih studija.

Radno iskustvo:
- Pravni fakultet u Podgorici - Montenegro Consult (25.12.1990 - 25.12.1991)
- Profesor pravne grupe predmeta u Srednjoj školi ''Mirko Vešović'' u Podgorici (25.12.1991 - 20.09.1996)
- Pomoćnik komandira za prekršajnu preventivu u Odjeljenju bezbjednosti Danilovgrad i profesor u Srednjoj školi unutrašnjih poslova u Danilovgradu (20.09.1996 - 15.12.1997)
- Šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova, gospodina Filipa Vujanovića (15.12.1997 - 04.02.1998)
- Šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova, gospodina Vukašina Maraša (05.02.1998 - 01.07.2001)
- Šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova, gospodina Andrije Jovićevića (02.07.2001 - 08.01.2003)
- Šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova, gospodina Milana Filipovića (08.01.2003 - 18.12.2003)
- Šef Kabineta potpredsjednika Vlade RCG i ministra unutrašnjih poslova, gospodina Dragana Đurovića (18.12.2003 - 25.10.2005)
- Šef Kabineta ministra unutrašnjih poslova, gospodina Jusufa Kalamperovića (25.10.2005 - 29.12.2005)
- Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (29.12.2005 - 20.12.2006)
- Šef Kabineta Predsjednika Vlade Crne Gore (20.12.2006 - 11.12.2008)
- Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave, gospodina Ivana Brajovića, za lokalnu samoupravu (11.12.2008 - 06.05.2010)
- Sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova (06.05.2010 - …)
- Šef Koordinacionog tima za implementaciju Komunikacione strategije o evroatlantskim integracijama Crne Gore (06.11.2007 – 05.04.2012)
- Član Nacionalnog savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi (09.04.2009 – 21.07.2010)
- Koordinator Pravnog tima za praćenje realizacije zakonskih i podzakonskih akata predviđenih Porgramom rada Ministarstva unutrašnjih poslova
- Član Komisije za periodično preispitivanje tajnosti podataka od 01.07.2013.godine
- Član Upravnog odbora Policijske akademije u Danilovgradu (08.06.2006 - …)
- Član Komisije za inter-resorne aktivnosti Crne Gore u Partnerstvu za mir (2008 - 2014)
- Šef Radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost (08.03.2012 - april 2014)
- Član Komisije za evropske integracije (17.05.2012 - 6.03.2014)
- Zamjenik rukovodioca Grupe 5 – Pravda sloboda i bezbjednost, uključujući pitanja migracija i rukovodilac Rukovodnog tima podgrupe 24 za oblast pravda, sloboda i bezbjednost, shodno Odluci o strukturi za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (17.05.2012 - …)
- Član Savjeta za prava djeteta (2014 - ...)
- Koordinator Radnog tima za implementaciju aktivnosti iz Plana unutrašnje reorganizacije javnog sektora (12.03.2014 - ...)
- Imenovan za Nacionalnog koordinatora za NATO 22. decembra 2016. godine.