Članstvom u NATO-u, Crna Gora će postati dio velikog tržišta gdje se obim poslova mjeri na oko 700 milijardi dolara godišnje. Glavne šanse koje Crna Gora može imati su turizam, poljoprivreda, ali i građevinarstvo i uslužne djelatnosti, poručuje četvrta, i posljednja u nizu animacija na temu evroatlantske integracije Crne Gore iz serijala koji je pripremio Komunikacioni tim Savjeta za članstvo u NATO. Četvrta animacija koja govori o ekonomskim koristima od članstva u NATO-u sa ciljem da na prijemčiv način, naročito mlađoj populaciji, približi odgovore na najčešće postavljana pitanja o procesu evroatlantske integracije Crne Gore, biće objavljena u petak 26.8. 2016. na Facebook-u, Twitter-u i interent stranici ,,Sigurna budućnost’’. Nakon animacija koje su dale odgovore na pitanja kompatibilnosti procesa evropske i evroatlantske integracije sa naglaskom na vladavinu prava, cijene članstva, gradnje vojnih baza i učešća u vojnim misijama, posljednja u nizu animacija daje odgovor na pitanje ekonomskih koristi od članstva, objašnjavajući da, između ostalog, u sferi visoke tehnologije i cyber prostora, čak i male firme, dobro organizovane i sa dobrim znanjem, kao učesnici u velikim projektima mogu imati prilične koristi. Pored toga i već ranije, kada je riječ o članarini, naglašene prednosti da članstvo u kolektivnom sistemu odbrane za malu državu znači efikasniju odbranu za isti novac, jer se ulaže manje u razvijanje nacionalnog sistema odbrane, ova posljednja animacija objašnjava da dugoročna stabilnost i bezbjednost koje garantuje NATO, stvara preduslove za povećanje direktnih stranih investicija, a time i mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta i opšti napredak privrede.