29. novembar 2006.
Crna Gora dobija poziv da pristupi Partnerstvu za mir (PfP), čime
počinju zvanični odnosi Crne Gore i NATO-a.

4. jun 2007.
Crna Gora uspostavlja Misiju pri NATO-u sa sjedištem u Briselu, kao i Kancelariju za vezu u Vrhovnom štabu savezničkih snaga u Evropi (SHAPE) sa sjedištem u Monsu.

Februar 2008.
NATO odobrava početak izrade Individualnog partnerskog akcionog plana
(IPAP), čime se uspostavlja politički dijalog između Crne Gore i NATO-a.

2-4. april 2008.
Crnogorska delegacija prvi put učestvuje na Samitu NATO-a u Bukureštu,
i dobija poziv da počne proces Intenziviranog dijaloga (ID) sa Alijansom.

9. mart 2009.
Održava se prvi sastanak Sjeverno-atlantskog savjeta (NAC) sa Crnom Gorom na kojem crnogorsku delegaciju predvodi predsjednik
Vlade Crne Gore Milo Đukanović.

16. jul 2009.
Generalni sekretar NATO-a Jap de Hop Shefer dolazi u zvaničnu posjetu, što predstavlja prvu zvaničnu posjetu jednog generalnog sekretara NATO-a Crnoj Gori.

3-4. decembar 2009.
Ministri vanjskih poslova država članica NATO-a upućuju poziv Crnoj Gori da počne sprovođenje Akcionog plana za članstvo (MAP).

23. februar 2010.
Crna Gora postaje 44. država kontributor misiji ISAF u Avganistanu, a marta 2010. u Avganistan odlazi prvi kontigent Vojske Crne Gore.

25. jun 2014.
Ministri vanjskih poslova država članica NATO-a donose odluku da iniciraju pokretanje procesa intenziviranih i fokusiranih razgovora sa Crnom Gorom.

4-5. septembar 2014.
Na Samitu NATO-a u Velsu države članice se obavezuju da do kraja 2015. procijene napredak Crne Gore i donesu odluku o upućivanju poziva za članstvo.

19. novembar 2014.
Počinju intenzivirani i fokusirani razgovori Crne Gore i NATO-a.

14-15. oktobar 2015.
NAC, predvođen generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom, boravi u prvoj posjeti Crnoj Gori kako bi se upoznao sa sprovedenim reformama u ključnim oblastima.

2. decembar 2015.
Ministri vanjskih poslova država članica NATO-a donose odluku o upućivanju poziva Crnoj Gori da postane članica Alijanse.

15-16. februar 2016.
Održavaju se pristupni pregovori Crne Gore sa Alijansom.

24. mart 2016.
Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Igor Lukšić upućuje pismo generalnom sekretaru NATO-a Jensu Stoltenbergu u kojem potvrđuje političku spremnost Crne Gore
da postane članica NATO-a.

Maj 2016.
Potpisuje se Protokol o pristupanju od strane država članica NATO-a i Crna Gora dobija pravo da učestvuje u radu tijela NATO-a kao posmatrač.

Jun 2016.
Sve države članice počinju ratifikaciju Protokola o pristupanju,
nakon čega Crna Gora postaje 29. članica NATO-a.