VOJNE BAZE U CRNOJ GORI?

Članstvo u NATO neće značiti uspostavljanje vojnih baza za stacioniranje stranih vojnika na našoj teritoriji. NATO je međunarodna organizacija čije vojne kapacitete čine kapaciteti država članica i to isključivo oni koje same odluče da stave na raspolaganje Alijansi. NATO nema vojsku i ne gradi vojne baze. U državama u kojima postoje sukobi, a NATO sprovodi operacije (ISAF - Avganistan, KFOR - Kosovo), Alijansa može koristiti postojeća postrojenja kao baze ili izgrađivati nova, ali isključivo uz pristanak država na čijoj teritoriji se izvodi operacija. NATO posjeduje određene kapacitete u zajedničkom vlasništvu i u nadležnosti Saveza, kao što su štabovi u okviru NATO komandne strukture (od kojih zemlje u kojima su locirani imaju značajne benefite: ekonomske, bezbjednosne i socijalne).

DOBROVOLJNO UČEŠĆE U MISIJAMA?

Učešće crnogorskih vojnika u misijama zasnovano je na principu dobrovoljnosti, na osnovu odluke Skupštine Crne Gore. NATO nema mandat da obaveže vojne snage zemalja članica na odlazak u misiju. Odluku o tome donosi sama zemlja. Crna Gora već učestvuje u vojnim misijama pod okriljem različitih međunarodnih organizacija (UN, EU) čime pokazuje svijest o važnosti aktivnog doprinosa jačanju mira i sigurnosti u svijetu. Učešće u međunarodnim misijama za vojnike Crne Gore predstavlja profesionalni izazov iz kojeg uče i svoje iskustvo u kontinuitetu prenose kolegama u vojsci Crne Gore, čime vojska jača svoje kapacitete. Time se istovremeno razvija interoperabilnost (međusobna usklađenost) među zemljama koje učestvuju u operaciji, odnosno između crnogorskih trupa i trupa saveznika u NATO.

DRŽAVA MORA DA DJELUJE VOJNO? 

Po članu 5. Vašingtonskog sporazuma napad na jednu državu NATO smatra se napadom na sve. Ali, to ne znači slanje vojske ukoliko država to ne želi ili nema kapaciteta, već može pomoći i civilnim kapacitetima poput policije, diplomata, ljekara, profesora i sl. ili odlučiti da uopšte ne učestvuje. Istovremeno, to znači da će nam svaka država NATO na neki način pomoći (vojno ili drugačije) ako nam je bezbjednost ugrožena.

CRNA GORA ĆE POSTATI META TERORISTA? 

Zbog članstva u NATO, Crna Gora neće postati meta terorista niti će biti ugrožena njena bezbjednost. Za to nema primjera niti dokaza. Iskustva novih članica NATO samo to potvrđuju. Članstvo u NATO neće značiti promjenu spoljnopolitičkog kursa Crne Gore.

INGERENCIJE DRŽAVE CRNE GORE NAD VOJSKOM PO ULASKU U NATO? 

NATO nema sopstvenu vojsku, već se oslanja na vojne kapacitete svake članice ponaosob. Shodno tome, komandovanje vojskom i po ulasku u NATO ostaje u nacionalnoj nadležnosti; a u slučaju angažovanja u mirovnim operacijama, samo lanac nacionalnog komandovanja može delegirati dio nadležnosti vezanih za operativnu kontrolu, komandantu savezničkih snaga na terenu. Ako pogledamo zvanične podatke o brojnoj veličini oružanih snaga zemalja koje su dugogodišnje članice NATO jasno se može zaključiti da ni jedna država nije ukinula svoju vojsku. Činjenica je da su mnoge države smanjile svoje vojne efektive, ali je to posledica, prije svega, izgrađenog sistema kolektivne bezbjednosti, kao i promjene prirode konflikata i bezbjednosnih izazova u svijetu.

Crnogorska vojska će izgubiti identitet? 
Brojna veličina oružanih snaga jedne države prvenstveno zavisi od njenih potreba i finansijskih mogućnosti. NATO funkcioniše po jasno definisanim principima i ugovorima. Nije zapisan ni jedan slučaj da je vojska neke države članice izgubila svoj identitet članstvom u NATO, tako da ni Crna Gora neće biti izuzetak. U NATO postoje jasno utvrđeni kriterijumi za proračun snaga koje zemlje članice angažuju u međunarodnim operacijama. Radi se o tačno utvrđenim procentima na osnovu kojih se opredjeljuju snage koje u jednom trenutku mogu biti angažovane u operacijama izvan zemlje. Kriterijumi su definisani tako da nacionalna bezbjednost ni jedne članice Alijanse ne može biti dovedena u pitanje, zbog angažovanja u međunarodnim operacijama. Na primjer, broj pripadnika Vojske Crne Gore koji trenutno učestvuju u međunarodnim operacijama, ne predstavlja prepreku za nesmetano angažovanje Vojske u izvršenju dodijeljenih misija.