Loading...


Najčešće postavljena pitanja


Na ovoj strani možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja. Ukoliko imate neko pitanje koje nije ovdje odgovoreno, kontaktirajte nas ovdje.  


Zašto Crna Gora treba da postane članica NATO?

Zašto Crna Gora treba da postane članica NATO?Članstvo u NATO je dugoročna garancija suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje, bezbjednosti građana i preduslov za stabilan ekonomski napredak kojim se otvaraju i vrata članstva u EU. Članstvo u NATO je nacionalni interes i odgovor na pitanje kakav strateški pravac zemlja treba da zauzme da bi generacije koje dolaze živjele bolje. Ovoj generaciji građana Crne Gore istorija je dala šansu da obnovi državu, a time i obavezu da se ta vrijednost dugoročno sačuva, obezbijedi i potvrdi upravo u okviru NATO-a. NATO nije samo vojno-odbrambena alijansa, već savez država koje baštine vrijednosti demokratije, ljudskih prava, građanskih sloboda i mira. Zemlja aspirant mora da sprovede političke reforme, primjeni demokratske standarde i ispuni kriterijume kako bi postala članica NATO.

Zašto je potreban javni dijalog o članstvu u NATO?

Zašto je potreban javni dijalog o članstvu u NATO?Članica NATO ne postaje vlada određene države, već cjelokupno društvo. Podrška javnog mnjenja, iako nije formalan uslov za dobijanje poziva za članstvo, jeste važna. Cilj je da se kroz javni dijalog otklone sve vrste predrasuda. Demokratska društva i građani važne stavove formiraju na bazi argumenata. Dijalog je posvećen zajedničkom interesu i mora biti razložan, otvoren, iskren i vođen sa dužnom pažnjom prema svima koji drugačije misle. Samo na taj način se može postići svestrano razumijevanje da članstvo u NATO nije dnevno-političko već pitanje strateškog nacionalnog interesa. Ideja o članstvu u NATO nije partijski ili Vladin projekat a argument za to su opozicione partije koje podržavaju članstvo u NATO. Isto tako u dijalog treba uključiti nevladin sektor, medije, akademsku i biznis zajednicu.

Zašto EU i NATO integracije?

NATO je političko-vojna asocijacija koja se zalaže za iste vrijednosti, principe i ciljeve koje ima i Evropska unija. Ulaskom u NATO, širom otvaramo vrata ka članstvu u EU, bogatijem, stabilnijem i pravednijem društvu, društvu jednakih šansi. Evropske i evro-atlanske integracije su neodvojivi i komplementarni procesi. Sjevernoatlantskog saveza i EU zalažu se za poštovanje i promociju ljudskih prava, civilnu kontrolu odbrambenog sektora i službi bezbjednosti, ekonomski razvoj baziran na tržišnoj ekonomiji. Ispunjavanje kriterijuma za članstvo u NATO u velikoj mjeri znači i postizanje standarda potrebnih za članstvo u EU, pogotovu u pogledu vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Arhitektura današnje Evrope počiva na dva stuba – EU, koja je proizašla iz ekonomskog povezivanja zemalja zapadne Evrope i NATO koji je proizašao iz trajne bliskosti u strateškim vojno-političkim interesima Evrope i SAD. Sve države koje su u posljednjih 20 godina postale članice NATO članice su i EU.

Da li je neutralnost bolja opcija od člansta u NATO?

Da li je neutralnost bolja opcija od člansta u NATO?

Neutralnost je najskuplja opcija za države veličine, resursa i mogućnosti Crne Gore.

Neutralne države moraju da grade snažnu vojsku i pune kapacitete odbrane. To znači i uvođenje obaveznog služenja vojnog roka.

Neutralne države ne mogu same efikasno rješavati probleme terorizma, sajber kriminala, trgovine narkoticima, prirodnih katastrofa.

Neutralnost mogu da priušte samo ekonomski jake zemlje. Švedska, Finska, Irska i Austrija izdvajaju značajan procenat BDP-a upravo na sisteme totalne odbrane, veći nego pojedine zemlje članice NATO.

I neutralne države učestvuju u mirovnim misijama sa više hiljada vojnika.

Da li članstvo u NATO podrazumijeva vojne baza na teritoriji Crne Gore?

Da li članstvo u NATO podrazumijeva vojne baza na teritoriji Crne Gore?Članstvo u NATO neće značiti uspostavljanje vojnih baza za stacioniranje stranih vojnika na našoj teritoriji.

U kasarnama na teritoriji Crne Gore su naši vojnici pod komandom oficira Vojske Crne Gore.

NATO nema vojsku. NATO ne gradi vojne baze. Otvaranje vojnih postrojenja nije uslov za ulazak u NATO. NATO je međunarodna organizacija čije vojne kapacitete čine kapaciteti država članica, i to isključivo oni koji sami odluče da stave na raspolaganje alijansi.

Da li je obavezno učešće Crne Gore u vojnim misijama?

Da li je obavezno učešće Crne Gore u vojnim misijama? Učešće crnogorskih vojnika u misijama zasnovano je na principu dobrovoljnosti, na osnovu odluke Skupštine Crne Gore.

NATO nema mandat da obaveže vojne snage zemalja članica na odlazak u misiju. Odluku o tome donosi sama zemlja.

Crna Gora već učestvuje u vojnim misijama pod okriljem različitih međunarodnih organizacija (UN, EU) čime pokazuje svijest o važnosti aktivnog doprinosa jačanju mira i sigurnosti u svijetu.

Učešće u mirovnim misijama ne zavisi od članstva u NATO. Crna Gora je dio svijeta - nije izolovani sistem i dijeli odgovornost za globalnu bezbjednost.

Hoće li Crna Gora postati meta terorističkih napada?

Zbog članstva u NATO, Crna Gora neće postati meta terorista niti će biti ugrožena njena bezbjednost. Za to nema primjera niti dokaza. Iskustva novih članica NATO ne govore tome u prilog.

Kako se zaštititi od sajber terorizma?

Sajber terorizam je najveća savremena opasnost po globalnu bezbjednost. NATO je jedina organizacija koja se na sistematičan i stručan način bavi zaštitom od ovog tipa terorizma, i ima razvijen sistem sajber odbrane.

Male zemlje, članice NATO, imaju ogromnu prednost i korist, jer mogu nesmetano da koriste sisteme koje su razvili njihovi veći i snažniji saveznici.

Cjelokupan vitalni infrastrukturni sistem države (snadbjevanje električnom energijom, vodom, telekomunikacije, saobraćaj, informacioni sistemi i dr.) svakodnevno je pod prijetnjom sajber terorizma. S obzirom da se od ovih izazova ni jedna država samostalno ne može odbraniti, Finska je primjer države koja razmatra priklučenje NATO-u, upravo iz ovog razloga.

Kako NATO djeluje u slučaju civilnih katastrofa?

Kako NATO djeluje u slučaju civilnih katastrofa?NATO čini nezamjenljiv oslonac svojim članicama kako u izgradnji nacionalnih resursa i mehanizama za djelovanje u vanrednim situacijama, tako i u pružanju direktne pomoći ugroženoj zemlji.

Crna Gora, kao članica Alijanse, obezbijediće svojim građanima primjenu najviših standarda u izgradnji sistema za prevenciju civilnih katastrofa i saniranju njihovih eventualnih posljedica. Pomoć članicama u takvim situacijama nalazi se visoko na listi prioriteta NATO-a.

NATO svojim članicama garantuje najefikasniju organizaciju u pružanju svih oblika pomoći, od koordinacije i rukovođnja kriznim situacijama do angažovanja specijalnih timova i isporuke neophodnih sredstava i opreme u najkraćem roku.